top of page
Пошук

Як про­хо­дить ­га­стро­скопія та колоноскопія в КНП "ЦПМКДД"

Оновлено: 18 січ. 2023 р.

Ма­буть, кож­на дру­га лю­ди­на, при­хо­дя­чи на прий­ом до га­стро­ен­те­ро­ло­га зі скар­га­ми на розлад шлунково-кишкового тракту і, чує від ліка­ря про необхідність про­ве­ден­ня га­стро­скопії чи колоноскопії.

На жаль, більшість пацієнтів, по­чув­ши страшне сло­во, відра­зу ж відмо­в­ля­ють від про­ве­ден­ня ЕГДС аба КС.

І це ве­ли­ка по­мил­ка, адже подібний ме­тод досліджен­ня доз­во­ляє опе­ра­тив­но ви­яви­ти ве­ли­чез­ну кількість за­хво­рю­вань органів травлення, а в де­я­ких ви­пад­ках і вря­ту­ва­ти жит­тя лю­ди­ни.

Якісна діагностика (ЕГДС,КС).

Запис по тел. (0342)75-42-42 ; (0342)54-92-10; 097 846 75 09 www.cpmkddif.com


27 переглядів0 коментарів

Comentarios


bottom of page